Đặt hàng

1. THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

2. THANH TOÁN VÀ GIAO HÀNG

Hình thức thanh toán

Thông tin tài khoản nhận: Số tài khoản: 0041000479996 Người nhận: Trần Thị Thùy Dương Ngân hàng: Vietcombank Đà Nẵng